آرشیو ماهانه: بهمن ۱۴۰۱

صفحه اصلی/2023/ژانویه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01098

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۸ ۰۵:۳۳:۵۶ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : دانشگاه پیام نور شیراز/ استات فارس،شیراز، شهرک گلستان، دانشگاه پیام نور شناسه موتورخانه : شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010980090 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/10/27 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01097

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۴ ۰۴:۱۲:۴۶ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : بیمارستان شهید دوران شیراز/ استات فارس،شیراز، بلوار مدرس، درب دوم پایگاه هوایی، بیمارستان شهید دوران شناسه موتورخانه : شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010970091 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/10/17 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01058

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۴ ۰۳:۵۷:۱۷ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : مرکز آموزش بانک کشاورزی شیراز/ استات فارس،شیراز، خیابان قصردشت، جنب مرکز مخابرات ولی عصر، مرکز آموزش بانک کشاورزی شناسه موتورخانه :B3 6149758235 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010580089 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/25 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01086

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۲ ۰۸:۱۷:۱۰ +۰۰:۰۰۲ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : مرکز بهداشت خیریه طهرانی/ البرز، ساوجبلاغ، شهر جدید هشتگرد، فاز 7، بلوار بعثت، مرکز جامع سلامت شناسه موتورخانه :B7 34060438276 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010860073 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01070

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۲ ۰۸:۱۳:۵۰ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : زایشگاه بیمارستان ولی عصر فسا/ استات فارس،فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان ولی عصر شناسه موتورخانه :A2 5004854963 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010700077 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01048

توسط |۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۴:۰۷:۴۹ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی منطقه 3 شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار صلح شناسه موتورخانه :B135143076837 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010480085 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01047

توسط |۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۴:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : مجتمع فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شیراز/ استات فارس، شیراز،  جنب لونا پارک، مجتمع فرهنگی کمیته امداد شناسه موتورخانه :B135059225006 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010470086 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01046

توسط |۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۴:۰۱:۲۴ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی منطقه 2 شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار دانش آموز، کوچه 17، کمیته امداد امام خمینی( ساختمان قدیم) شناسه موتورخانه :B135052275881-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010460087 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03 مدت اعتبار [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01045

توسط |۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۳:۵۷:۲۱ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی منطقه 2 شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار دانش آموز، کوچه 17، کمیته امداد امام خمینی( ساختمان جدید) شناسه موتورخانه :B135052275881-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010450088 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03 مدت اعتبار [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01044

توسط |۱۴۰۱-۱۰-۲۷ ۰۳:۵۲:۵۷ +۰۰:۰۰۲۷ام دی, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مرکزی کمیته امداد شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار زند، روبه روی بیمارستان شهید فقیهی شناسه موتورخانه :B135000940532 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010440084 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/07/30 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir