امروزه تاثیرات مثبت انجام بازهای فیزیکی در رشد ذهنی و جسمی کودکان برکسی پوشیده نیست . در شرایط کنونی و با افزایش آپارتمان نشینی زمین های بازی ، مناسب ترین و ارزان ترین محیط برای بازی کودکان می باشد . به جرات می توان گفت که در صورت طراحی ایمنی ایمن و اصولی ، زمین های بازی نقش قابل توجهی در رشد اجتماعی و خلاقیت کودکان خواهند داشت . بدیهی است توجه به ایمنی کودکان ، در احداث زمین های بازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به منظور دستیابی به این امر سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تدوین الزامات طراحی ، ساخت و بهره برداری از زمین های بازی نموده است . در این میان وظیفه شرکت های بازرسی نظارت بر مراحل ساخت و طراحی زمین های بازی مطابق با استانداردهای مربوطه می باشد .

مزایای بازرسی فنی زمین های بازی و تجهیزات آن :

  • برآورده ساختن مقررات اجباری در حوزه های زمین های بازی .
  • افزایش ایمنی کودکان .
  • افزایش استفاده از زمین های بازی کودکان با اعتماد بیشتر والدین .
  • جلب اعتماد والدین با توجه به ایمنی و سلامت کودکان در مهد کودک ها و سایر مراکز خصوصی.