آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01227

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۵۷:۴۳ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بلوار فاطمیه/اراک،ابتدای بلوار فاطمیه شناسه موتورخانه :B3 12030645754 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012270210 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01226

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۵۵:۳۴ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه غفاری/اراک،خیابان آیت الله غفاری، نرسیده به خیابان انوری شناسه موتورخانه :B3 12031012657 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012260209 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01225

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۵۲:۵۸ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بازار اراک/اراک،ابتدای بازار سرپوشیده شناسه موتورخانه :B3 12018292467 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012250208 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01224

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۴۸:۵۱ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : موتورخانه ساختمان مرکزی بانک ملی، موتورخانه شماره دو(اداری)/اراک،ابتدای خیابان شهید رجایی شناسه موتورخانه :B3 12027213903-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012240207 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01223

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۴۷:۰۲ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : موتورخانه ساختمان مرکزی بانک ملی، موتورخانه شماره یک (رفاهی)/اراک،ابتدای خیابان شهید رجایی شناسه موتورخانه :B3 12027213903-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012230206 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01222

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۲۵:۱۴ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه دکتر بهشتی/اراک، خیابان دکتر بهشتی، نرسیده به میدان 7 تیر شناسه موتورخانه :B3 12027888809 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012220205 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01221

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۲۲:۳۶ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه خنداب/خنداب، خیابان آیت الله غفاری، میدان حر شناسه موتورخانه :B3 12001234380 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012210204 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01220

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۲۰:۴۲ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه میلاجرد/میلاجرد، ابتدای خیابان شهدا شناسه موتورخانه :B3 12014900740 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012200203 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01219

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۱۸:۳۶ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه کیمجان/کیمجان، ابتدای خیابان امام خمینی شناسه موتورخانه :B3 12036606489 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012190202 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01218

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱۸ ۰۶:۱۶:۳۱ +۰۰:۰۰۱۸ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه خیابان آیت الله مدنی/اراک، خیابان شیخ فضل الله نوری، اول کوچه راستین شناسه موتورخانه :B3 12009892018 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012180201 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/14 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir