آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۳

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03046

توسط |۱۴۰۳-۳-۲۶ ۱۰:۳۲:۵۶ +۰۰:۰۰۲۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس/استان فارس،شیراز، چهارراه ستارخان، ابتدای ورودی بلوار مطهری شناسه موتورخانه :B135065655818 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030460439 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/03/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03045

توسط |۱۴۰۳-۳-۲۶ ۱۰:۳۰:۰۰ +۰۰:۰۰۲۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان فرودگاه بین المللی آیت الله آیت الهی/استان فارس، لارستان، بلوار پرواز، فرودگاه بین المللی شناسه موتورخانه :C3 5138504079 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030450440 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/03/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03010

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۴:۰۱:۲۲ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره آبفا قزوین/استان قزوین، قزوین، خیابان سعدی، جنب منبع آب شناسه موتورخانه :B1318044140550 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030100432 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/30 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03011

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۵۸:۵۳ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره ثبت احوال زنجان/استان زنجان، زنجان، آزادگان، مجتمع ادارات اداره کل ثبت احوال استان زنجان شناسه موتورخانه :B131906322440 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030110433 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/30 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03007

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۵۵:۴۳ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان دانشکده  بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه شناسه موتورخانه :B1222051690385-1 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030070434 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31 مدت اعتبار این [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03041

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۵۲:۴۷ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان دانشکده  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه شناسه موتورخانه :B1222051690385-2 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030410435 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03042

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۵۰:۵۶ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه شناسه موتورخانه :B1222051690385-3 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030420436 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03043

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۴۸:۲۲ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه شناسه موتورخانه : B1222051690385-4 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030430437 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31 مدت اعتبار این گزارش [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03044

توسط |۱۴۰۳-۳-۱۶ ۱۳:۴۸:۴۷ +۰۰:۰۰۱۶ام خرداد, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه شناسه موتورخانه :A7 22051690385-5 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030440438 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31 مدت اعتبار این گزارش [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir