آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01043

توسط |۱۴۰۱-۸-۸ ۰۷:۰۲:۵۲ +۰۰:۰۰۸ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : استخر بیمارستان علی ابن ابی طالب / استان کرمان ، شهر راور ، بلوار پرستار شناسه موتورخانه : A2 60610000237169 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010430032 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/07/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01042

توسط |۱۴۰۱-۸-۴ ۰۷:۴۸:۲۹ +۰۰:۰۰۴ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : استخر مجتمع فرهنگی کمیته امداد امام خمینی / استان بوشهر ، شهر بوشهر ، ابتدای تنگ سوم شناسه موتورخانه : Swimming pool شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010420031 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/07/04 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01037

توسط |۱۴۰۱-۸-۳ ۰۶:۳۲:۲۲ +۰۰:۰۰۳ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج منطقه 1 شناسه موتورخانه : B1316000203308 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010370028 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/20 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01039

توسط |۱۴۰۱-۸-۳ ۰۶:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۳ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج دفتر استانی ساختمان شماره 1 شناسه موتورخانه : B1316003457255 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010390029 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/20 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01040

توسط |۱۴۰۱-۸-۳ ۰۶:۲۳:۲۴ +۰۰:۰۰۳ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج دفتر استانی ساختمان شماره 2 شناسه موتورخانه : B1316018144453 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010400030 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/20 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01035

توسط |۱۴۰۱-۸-۲ ۱۰:۳۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان خوابگاه فاطمه زهرا کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر دهدشت شناسه موتورخانه : A8 16004593271 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010350027 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01033

توسط |۱۴۰۱-۸-۲ ۰۸:۳۴:۵۶ +۰۰:۰۰۲ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان خوابگاه کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر دیشموک شناسه موتورخانه : A8 16020729988 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010330026 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01032

توسط |۱۴۰۱-۸-۱ ۰۹:۰۱:۰۰ +۰۰:۰۰۱ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر دیشموک شناسه موتورخانه : B1316019837926 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010320025 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01030

توسط |۱۴۰۱-۷-۳۰ ۰۶:۳۷:۲۷ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر لوداب شناسه موتورخانه : B1316014723516 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010300024 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir