آرشیو ماهانه: تیر ۱۴۰۲

گزارش بازرسی فنی انرژی FE02017

توسط |۱۴۰۲-۴-۷ ۰۵:۲۳:۲۲ +۰۰:۰۰۷ام تیر, ۱۴۰۲|انرژی دسته بندی ها|

نام واحد: زرین غزال استاندارد: 11956 آدرس: استان فارس ،شیراز - شهرک صنعتی سلطان آباد -میدان پژوهش - خیابان پژوهش شمالی شماره گزارش بازرسی : SNE-02-FE02017-0219 تاریخ بازرسی: 1402/03/06 تاریخ گزارش: 1402/04/06 ایندکس انرژی(اندازه گیری شده): 139/9 نتیجه بازرسی: انطباق

گزارش بازرسی فنی انرژی FE02022

توسط |۱۴۰۲-۴-۱ ۱۰:۳۶:۳۴ +۰۰:۰۰۱ام تیر, ۱۴۰۲|انرژی دسته بندی ها|

نام واحد:آقای حسن قنبر زاده استاندارد: 11956 آدرس: استان فارس ، 15 کلیومتری جاده لار به شیراز شماره گزارش بازرسی : SNE-02-FE02022-0217 تاریخ بازرسی: 1402/03/22 تاریخ گزارش: 1402/03/31 ایندکس انرژی(اندازه گیری شده): 195/19 نتیجه بازرسی: عدم انطباق

گزارش بازرسی فنی انرژی FE02016

توسط |۱۴۰۲-۴-۱ ۰۷:۳۲:۰۷ +۰۰:۰۰۱ام تیر, ۱۴۰۲|انرژی, انرژی دسته بندی ها|

نام واحد:شرکت بهنوش ایران واحد یاسوج استاندارد: 11956 آدرس: استان کهکیلویه و بویراحمد، کیلومتر 5 جاده یاسوج به شیراز شماره گزارش بازرسی : SNE-02-FE02016-0216 تاریخ بازرسی: 1402/03/23 تاریخ گزارش: 1402/03/31 ایندکس انرژی(اندازه گیری شده): 108/73 نتیجه بازرسی: انطباق

گزارش بازرسی فنی انرژی FE02005

توسط |۱۴۰۲-۳-۳۱ ۰۶:۲۲:۵۸ +۰۰:۰۰۳۱ام خرداد, ۱۴۰۲|انرژی, انرژی دسته بندی ها|

نام واحد:شرکت بهنوش ایران واحد گچساران استاندارد: 16748 آدرس: استان کهکیلویه و بویراحمد، کیلومتر 12 جاده گچساران- شیراز شماره گزارش بازرسی : SNE-02-FE02005-0215 تاریخ بازرسی: 1402/03/20 تاریخ گزارش: 1402/03/30 ایندکس انرژی(اندازه گیری شده): 138/40 نتیجه بازرسی: عدم انطباق

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02035

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۸:۰۲ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه میدان قدی تربت جام/خراسان رضوی، تربت جام شناسه موتورخانه :B3 4141246822 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020350270 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/01/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01140

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۵:۳۹ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بلوار دانشجو/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4120207490 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011400169 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01162

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۴:۰۰ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه چهارراه ورزش/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 5108299705 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011620193 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01156

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۲:۲۱ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان کوهسنگی/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 40427465112 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011560176 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01158

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۶ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان گاز/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4073276470 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011580190 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/12 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01152

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۸:۵۲ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه کوی طلاب/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4052946969 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011520188 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/12 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir