نام ساختمان و آدرس : مرکز بهداشت خیریه طهرانی/ البرز، ساوجبلاغ، شهر جدید هشتگرد، فاز 7، بلوار بعثت، مرکز جامع سلامت

شناسه موتورخانه :B7 34060438276

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010860073

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد