باتوجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا از یک طرف و محدودیت منابع فسیلی و رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران و حذف یارانه های مربوطه در اغلب صنایع از طرف دیگر ، امروزه مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بهره وری انرژی به یک ضرورت گریز ناپذیر تبدیل شده است . به همین دلیل ، پایش و مدیریت مصرف انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخص های مناسب خود را دارد ، لذا سازمان ملی استاندار ایران بر طبق قانون ” اصلاح الگوی مصرف انرژی ” ، استاندارهای معیار مصرف مربوطه را تدوین و لازم الاجرا نمود تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و وارد کنندگان تجهیزات انرژی بر ، سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند .

در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می نماید . بر همین اساس شرکت بازرسی سروش ناظران ارم که یکی از شرکت های دارای مجوز بازرسی از مرکز تائید صلاحیت ایران می باشد مکلف است جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحد تولید نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام و گزارش بازرسی مربوطه سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحد تولیدی صادر نماید .