آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۲

برچسب انرژی ساختمان FE02052

توسط |۱۴۰۲-۸-۹ ۰۵:۴۳:۳۵ +۰۰:۰۰۹ام آبان, ۱۴۰۲|انرژی دسته بندی ها|

نام ساختمان: ساختمان اداری کمیته امداد ارسنجان نوع ساختمان:اداری آدرس: ارسنجان، انتهای بلوار دانشگاه آزاد اسلامی، جنب تپه نورالشهدا، ساختمان اداری کمیته امداد ارسنجان نسبت انرژی ساختمان: R=2.68 رده ی انرژی: c شماره برچسب: SNE-02-FE02052-0307  

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02125

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۳۸:۵۹ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه طالقانی سبزوار/استان خراسان رضوی، سبزوار شناسه موتورخانه :B3 4054708367 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021250361 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02124

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۳۶:۵۵ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه چمران سبزوار/استان خراسان رضوی، سبزوار شناسه موتورخانه :B3 4043147198 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021240360 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02123

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۳۴:۴۰ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بیدخت گناباد/استان خراسان رضوی، گناباد شناسه موتورخانه :B3 4022775201 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021230359 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02116

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۳۲:۱۹ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بعثت نیشابور/استان خراسان رضوی، نیشابور شناسه موتورخانه :B3 40967766135 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021160358 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/08 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02127

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۲۸:۴۵ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه مدرس کاشمر/استان خراسان رضوی، کاشمر شناسه موتورخانه :B3 4028499823 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021270363 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02115

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۲۶:۰۹ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه مرکزی مشهد/استان خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4045915197 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021150357 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/09 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02108

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۴۰:۴۶ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه غدیر تربت حیدریه/استان خراسان رضوی، تربت حیدریه شناسه موتورخانه :B3 4123186668 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021080352 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/07/08 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02102

توسط |۱۴۰۲-۷-۳۰ ۰۷:۲۰:۰۱ +۰۰:۰۰۳۰ام مهر, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان مجتمع غدیر کمیته امداد امام خمینی لامرد/استان فارس، لامرد شناسه موتورخانه :A8 5052913424 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021020344 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/06/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir