آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۲

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02157

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۸:۰۱ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مدیریت اداره کل منابع طبیعی گیلان/استان گیلان، رشت، کیلومتر یک جاده تهران شناسه موتورخانه :B1310053308151-2 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021570425 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02170

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۵:۰۲ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان معاونت برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی گیلان/استان گیلان، رشت، کیلومتر یک جاده تهران شناسه موتورخانه :B1310053308151-1 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021700424 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02069

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۱:۲۲ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان کلینیک تخصصی بیمارستان انصاری رودسر/استان گیلان، رودسر، خیابان شهدا شناسه موتورخانه :B7 10115598497 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020690418 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02166

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۳۸:۰۱ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز جامع سلامت چالکسر/استان گیلان، چالکسر شناسه موتورخانه :B7 10097059127 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021660423 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02165

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۳۵:۵۶ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز جامع سلامت مرجقل/استان گیلان، صومعه سرا، تولم شهر شناسه موتورخانه :B7 10055045727 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021650422 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02164

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۳۳:۴۳ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز بهداشت صومعه سرا/استان گیلان، صومعه سرا، خیابان سردار جنگل، جاده رونکیان شناسه موتورخانه :B7 10029664752 شماره گزارش بازرسی :SNE02FB021640421 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02163

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۳۰:۴۱ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان شبکه و مرکز بهداشت شماره یک صومعه سرا/استان گیلان، صومعه سرا، خیابان امام، جنب مسجد ولی عصر شناسه موتورخانه :B7 10029182793 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021630420 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02162

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۷:۵۸ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت صومعه سرا/استان گیلان، صومعه سرا، میدان ولی عصر، خیابان شهدا، جنب اورژانس شناسه موتورخانه :B7 10032751200 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021620419 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02181

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۴۳ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز بهداشت جیرنده/استان گیلان، رودبار، جیرنده شناسه موتورخانه :B7 10079477179 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021810416 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02180

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۱۸:۰۰ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز بهداشت کلیشم/استان گیلان، رودبار، کلیشم شناسه موتورخانه :B7 10104717500 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021800415 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir