شماره تماس: 07138218596، 07138218094
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14:30، پنجشنبه: 8 الی 13:30
آدرس: بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29، جنب عینک فروشی 30-40، طبقه دوم