محدودیت منابع فسیلی ، رشد بالای مصرف سالانه انرژی در ایران ، عدم کارائی فنی و اقتصادی مصرف انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیست محیطی ناشی از آن ، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری را بیش از پیش آشکار ساخته است .

در راستا طبق قانون 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرآیندها و سیستم های مصرف کننده انرژی و ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی اقدام نماید .

لذا استانداردهای ملی به شماره 14253 برای ساختمان های مسکونی ، 14254 برای ساختمان های غیرمسکونی و 14300 برای گلخانه های تجاری تدوین شده است .

شرکت ما با اخذ مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( سازمان ملی استاندارد ایران ) در سه زمینه بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی ، ساختمان های غیر مسکونی و گلخانه های تجاری ارائه خدمات می نماید .