با اعلام اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره 13375 « تعیین بازده خالص حرارتی در نیروگاه سوخت فسیلی » تمامی واحدهای نیروگاهی سوخت فسیلی از جمله نیروگاههای گازی ، بخاری ، سیکل ترکیبی و واحدهای تولید همزمان برق و حرارت مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد شدند .

پریچهر قزلباش ، مدیر کل دفتر نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیسا با بیان اینکه نظارت بر اجرای استاندارد مذکور توسط شرکت های بازرسی ذیصلاح صورت می گیرد گفت : اندازه گیری مصرف انرژی نیروگاه ها می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را به منظور انجام اقدامات اصلاحی در راستای کاهش انتشار آلاینده ها ، کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش آب مصرفی در اختیار قرار دهد .

قزلباش اظهار داشت : در حال حاضر بازرسان ذیصلاح و کارشناسان دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست ، نسبت به ارزیابی و بازرسی انرژی بیش از 10 نیروگاه اقدام نموده که از میان آنها نیروگاه گازی ری به عنوان نخستین نیروگاه مورد بازرسی فنی انرژی قرار گرفت .

وی تاکید کرد : با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو می توان نسبت به بهبود عملکرد و راندمان واحدهای نیروگاهی گام بزرگی برداشت .