آرشیو ماهانه: آذر ۱۴۰۱

صفحه اصلی/2022/نوامبر

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01041

توسط |۱۴۰۱-۹-۷ ۰۷:۰۱:۵۹ +۰۰:۰۰۷ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری امور شعب بانک ملی بوشهر/ استان بوشهر، بوشهر، خیابان امام خمینی بانک ملی شناسه موتورخانه : B3 06500965074572 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010410042 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/07/04 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01015

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۹:۱۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، سپیدان، خوابگاه دخترانه سپیدان شناسه موتورخانه : A8 5105423603 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010150018 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01014

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۹:۰۹:۴۰ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، داراب ، بلوار مطهری شناسه موتورخانه : B135021065730 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010140017 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01013

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۸:۲۸:۲۲ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، استهبان ، کمیته امداد امام خمینی شهرستان استهبان شناسه موتورخانه : B135023348294 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010130016 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01012

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۸:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، لامرد ، خیابان تربیت ، بالاتر از مسجد امام حسین شناسه موتورخانه : A8 5052913424 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010120015 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/03 مدت اعتبار این گزارش [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01011

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۸:۰۲:۳۳ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، خنج ، میدان شهدا شناسه موتورخانه : B135083181642 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010110014 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01010

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۷:۵۵:۱۱ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، جهرم ، خیابان 22 بهمن ، روبه روی فرمانداری شناسه موتورخانه : B135091911606 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010100013 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/01 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01009

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۷:۳۸:۵۵ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان خوابگاه / استان فارس ، مرودشت، بلوار چمران ، بلوار شهید اثری نژاد ، خیابان انتظار شناسه موتورخانه : A8 5063257960 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010090012 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/04/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01007

توسط |۱۴۰۱-۹-۱ ۰۷:۱۹:۰۱ +۰۰:۰۰۱ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، سده ،روبه روی بخشداری شناسه موتورخانه : B135119186216 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010070011 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/04/22 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01004

توسط |۱۴۰۱-۸-۳۰ ۰۸:۱۶:۲۰ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی صفاشهر / استان فارس ، صفاشهر، خیابان چمران شناسه موتورخانه : B135030581328 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010040009 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/04/22 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir