آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۱

امیرحسین صحرائیان

توسط |۱۴۰۳-۲-۱۸ ۰۸:۴۵:۳۷ +۰۰:۰۰۳۱ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|کارت پرسنلی دسته بندی ها|

نام و نام خانوادگی : امیرحسین صحرائیان شماره پرسنلی : SNE-P-002 کدملی : 2298375798 سمت 1 : مدیر تضمین کیفیت و مدیر فنی ( سازه بادی ، انرژی ، و موتورخانه و آزمایشگاه آزمون جذب ضربه ) سمت 2 : بازرس ( آسانسور و پلکان برقی ) تاریخ انقضاء : 1403/12/29

آرمان رزمجویی

توسط |۱۴۰۳-۲-۱۸ ۰۸:۴۲:۲۱ +۰۰:۰۰۳۱ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|کارت پرسنلی دسته بندی ها|

نام و نام خانوادگی : آرمان رزمجویی شماره پرسنلی : SNE-P-001 کدملی : 2390836471 سمت 1 : مدیر فنی ( آسانسور و پلکان برقی ، زمین بازی و وسایل بدنسازی ثابت ) سمت 2 : بازرس ( سازه های بادی ، موتورخانه ، جرثقیل ، لیفتراک ، شهربازی ) تاریخ انقضاء : 1403/12/29

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه ۰۱۰۰۵

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۹:۱۲:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان :پارک ساحلی نام بهره بردار : محمدنوروزی بارکد وسیله : 63138 محل بوستان : شیراز ، بلوار تخت جمشید ، خیابان شهرداری شماره گواهینامه : SNE01FA010050003 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1402/02/01

مجوز بهره برداری سالیانه ۰۱۰۰۶

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۲۳:۴۸ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : مجتمع 5000 واحدی نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی بارکد وسیله : 19817 محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد خیابان لادن ، خیابان لاله شماره گواهینامه : SNE01FA010060002 تاریخ صدور :1401/02/21 تاریخ اعتبار : 1402/01/06  

مجوز بهره برداری سالیانه FI01002

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۸:۳۰ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان ساحلی ( 11561 ) نام بهره بردار : محمدنوروزی ( 8422 ) بارکد وسیله : 63138 محل بوستان : شیراز ، خیابان حاشیه شهرداری شماره گواهینامه : SNE01FI010020042 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1402/02/05

مجوز بهره برداری سالیانه FI00001

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان 5000 واحدی گلدشت معالی آباد  (12943) نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی ( 9392) بارکد وسیله : 71377 و 71378 و 71379 محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد شماره گواهینامه : SNE01FI000010041 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1401/12/28

مجوز بهره برداری سالیانه FA01004

توسط |۱۴۰۱-۲-۱۸ ۰۵:۰۰:۰۳ +۰۰:۰۰۱۸ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام متقاضی / بهره بردار : احمد حسینی شماره گواهینامه : SNE01FA010040001 نام زمین : شهربازی ستاره آدرس محل بازرسی : شیراز شهربازی مجتمع ستاره فارس تاریخ صدور : 1401/01/16 اعتبار یکسال پس از تاریخ  

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir