نام و نام خانوادگی : آرمان رزمجویی

شماره پرسنلی : SNE-P-001

کدملی : 2390836471

سمت 1 : مدیر فنی ( آسانسور و پلکان برقی ، زمین بازی و وسایل بدنسازی ثابت )

سمت 2 : بازرس ( سازه های بادی ، موتورخانه ، جرثقیل ، لیفتراک ، شهربازی )

تاریخ انقضاء : 1401/06/31