نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس/استان فارس،شیراز، چهارراه ستارخان، ابتدای ورودی بلوار مطهری

شناسه موتورخانه :B135065655818

شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030460439

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/03/24

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد