نام ساختمان و آدرس : استخر بیمارستان علی ابن ابی طالب / استان کرمان ، شهر راور ، بلوار پرستار

شناسه موتورخانه : A2 60610000237169

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010430032

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/07/18

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد