نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج منطقه 1

شناسه موتورخانه : B1316000203308

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010370028

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/06/20

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باش