نام ساختمان و آدرس : ساختمان خوابگاه فاطمه زهرا کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر دهدشت

شناسه موتورخانه : A8 16004593271

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010350027

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد