نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی / استان کهکیلویه و بویر احمد ، شهر دیشموک

شناسه موتورخانه : B1316019837926

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010320025

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/06/19

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد