موتورخانه

صفحه اصلی/موتورخانه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01005

توسط |۱۴۰۱-۵-۲۵ ۰۸:۳۹:۳۸ +۰۰:۰۰۲۵ام مرداد, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :  خوابگاه هجرت / اقلید ، خیابان هجرت شناسه موتورخانه : A8 5095669942 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010050010 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/04/22 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01002

توسط |۱۴۰۱-۵-۸ ۰۷:۲۰:۰۰ +۰۰:۰۰۸ام مرداد, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :  ساختمان کمیته امداد امام خمینی فیروزآباد / فیروزآباد ، خیابان مقدسی شناسه موتورخانه : B125022440159 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010020008 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/04/20 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01001

توسط |۱۴۰۱-۴-۱۳ ۰۹:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰۱۳ام تیر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :  بیمارستان نبی اکرم / خنج ، بلوار خاتم الانبیا شناسه موتورخانه : A2 5083417089 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010010007 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/03/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00006

توسط |۱۴۰۱-۲-۴ ۰۹:۰۸:۱۲ +۰۰:۰۰۴ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : شهرداری منطقه 8 / شیراز بلوار سیبویه ، انتهای کوچه 4 شناسه موتورخانه : c 115139238340 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000060006 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00003

توسط |۱۴۰۱-۲-۴ ۰۸:۵۱:۰۹ +۰۰:۰۰۴ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :  شهرداری منطقه 8 / شیراز ، بلوار سیبویه ، انتهای کوچه 4 شناسه موتورخانه : B135090895233 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000030005 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/06 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00005

توسط |۱۴۰۱-۱-۱۴ ۰۹:۱۰:۳۷ +۰۰:۰۰۱۴ام فروردین, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره کل استاندارد کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج ، بلوار آیت الله مطهری ، انتهای بلوار استاندارد شناسه موتورخانه : B1316009129506 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000050004 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/12/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00004

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۲۱ ۰۶:۳۳:۲۸ +۰۰:۰۰۲۱ام اسفند, ۱۴۰۰|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : شهرداری منطقه 5 شیراز / شیراز ، بلوار رحمت ، روبروی بوستان سعدی شناسه موتورخانه : B135085523297 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000040003 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/10/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00002

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۱۹ ۰۸:۳۷:۳۸ +۰۰:۰۰۱۹ام اسفند, ۱۴۰۰|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : فرهنگسرای شهرداری منطقه 7 / شیراز ، بلوار اتحاد ، بوستان شهروند شناسه موتورخانه : C115142389975 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000020002 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB00001

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۱۹ ۰۷:۳۴:۲۹ +۰۰:۰۰۱۹ام اسفند, ۱۴۰۰|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان شهرداری منطقه 7 / شیراز ، میدان ابونصر ، شهرداری منطقه 7 شیراز شناسه موتورخانه : B135091815207 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000010001 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir