آرشیو ماهانه: آذر ۱۴۰۱

صفحه اصلی/2022/دسامبر

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01074

توسط |۱۴۰۱-۹-۳۰ ۰۹:۳۱:۰۸ +۰۰:۰۰۳۰ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا/ استان فارس ، فسا ، خیابان شهید فیاض بخش( موتورخانه شماره سه) شناسه موتورخانه : A2 5005370934-3 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010740049 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01073

توسط |۱۴۰۱-۹-۳۰ ۰۹:۱۰:۴۷ +۰۰:۰۰۳۰ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا/ استان فارس ، فسا ، خیابان شهید فیاض بخش( موتورخانه شماره دو) شناسه موتورخانه : A2 5005370934-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010730048 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01072

توسط |۱۴۰۱-۹-۳۰ ۰۸:۴۷:۳۶ +۰۰:۰۰۳۰ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا/ استان فارس ، فسا ، خیابان شهید فیاض بخش( موتورخانه شماره یک) شناسه موتورخانه : A2 5005370934-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010720047 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01054

توسط |۱۴۰۱-۹-۲۷ ۱۰:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰۲۷ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری جهاد کشاورزی اصفهان / استان اصفهان ، اصفهان ، خیابان هزار جریب شناسه موتورخانه : B1302004860143 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010540046 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/08/30 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01020

توسط |۱۴۰۱-۹-۱۵ ۰۵:۵۳:۵۶ +۰۰:۰۰۱۵ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مجتمع خوابگاهی جگدان / هرمزگان ، میناب ، بلوار ابن سینا شناسه موتورخانه : A8 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010200039 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01024

توسط |۱۴۰۱-۹-۱۵ ۰۵:۵۱:۴۲ +۰۰:۰۰۱۵ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان حوزه علمیه خواهران / هرمزگان ، خمینی شهر شناسه موتورخانه : B6 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010240041 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01023

توسط |۱۴۰۱-۹-۱۵ ۰۵:۴۹:۲۶ +۰۰:۰۰۱۵ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مدرسه فاطمه الزهرا / هرمزگان ، خمینی شهر شناسه موتورخانه : B6 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010230040 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01019

توسط |۱۴۰۱-۹-۱۵ ۰۵:۴۶:۳۹ +۰۰:۰۰۱۵ام آذر, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مجتمع خوابگاه مرحوم والی / هرمزگان ، میناب ، بلوار ابن سینا شناسه موتورخانه : A8 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010190038 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir