آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01166

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۶ ۰۹:۴۲:۵۸ +۰۰:۰۰۶ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره مرکزی/ اصفهان،چهارباغ بالا، روبه روی مجتمع پارک شناسه موتورخانه :B132003913733 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011660138 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01165

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۶ ۰۹:۴۰:۰۹ +۰۰:۰۰۶ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره گاز منطقه 4 اصفهان/ اصفهان، خیابان جی، فلکه سلمان، خیابان سلمان شناسه موتورخانه :B132156446570 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011650137 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01164

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۶ ۰۹:۳۳:۱۳ +۰۰:۰۰۶ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره گاز منطقه 5 اصفهان/ اصفهان، خیابان کاوه، روبه روی ترمینال کاوه شناسه موتورخانه :B132162285730 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011640136 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01163

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۶ ۰۹:۳۰:۰۵ +۰۰:۰۰۶ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره گاز منطقه 2 اصفهان/ اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر شناسه موتورخانه :B132051921578 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011630135 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه۲-FB01182

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱ ۰۷:۵۶:۲۶ +۰۰:۰۰۱ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اصلی بیمارستان چشم دکتر خدادوست/  شیراز، بلوار مطهری، نبش تقاطع خیابان ستارخان شناسه موتورخانه :A2 5067506887-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011820112 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/11 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه۱-FB01182

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱ ۰۷:۵۶:۵۳ +۰۰:۰۰۱ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اطفال بیمارستان چشم دکتر خدادوست/  شیراز، بلوار مطهری، نبش تقاطع خیابان ستارخان شناسه موتورخانه :A2 5067506887-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011820113 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/11 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01180

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱ ۰۷:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰۱ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان/ اصفهان، خیابان مصلی(آب 250)، اداره کل اوقاف و امور خیریه شناسه موتورخانه :A2 2092802792-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011800110 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/18 مدت اعتبار این گزارش [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01181

توسط |۱۴۰۱-۱۲-۱ ۰۷:۴۸:۱۷ +۰۰:۰۰۱ام اسفند, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مهمانسرای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان/ اصفهان، خیابان مصلی(آب 250)، اداره کل اوقاف و امور خیریه شناسه موتورخانه :A2 2092802792-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011810111 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/18 مدت اعتبار این گزارش [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01102

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۳۰ ۰۶:۵۵:۲۷ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : مرکز بهداشت هارونی/ شهرکرد، هارونی، بالاتر از بانک صادرات شناسه موتورخانه :B7 13000214634 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011020115 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/01 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه FB01181

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۳۰ ۰۵:۳۲:۳۵ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۴۰۱|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان مهمانسرای اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان/ استان اصفهان، اصفهان، خیابان مصلی(آب 250)، اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان شناسه موتورخانه :A4 2092802792-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011810111 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/18 مدت اعتبار [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir