اهمیت بازرسی و نظارت:

توجه روز افزون به اهمیت مسائل زیست محیطی، بهداشتی، امنیت غذایی و سلامتی مصرف کنندگان، تولیدات غذایی را با چالش روبرو کرده است. مصرف بیش از حد انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب‌های زیرزمینی و برهم زدن تعادل زیست محیطی در اکوسیستم و چرخه های زیستی ریزموجودات،  پوشش های گیاهی و جانوری خاک، گیاهان و جانوران، از جمله چالش های مهم جامعه جهانی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و درک عمیق سلامتی مصرف کنندگان، رویکرد تولید و عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک، سالم، استاندارد و گواهی شده و به تبع آن حضور سازمان های نظارتی و کنترل کننده، همگام با پیشرفت‌های جهانی مورد توجه دست اندرکاران تولید و عرضه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

امروزه ايمني، كيفيت و حفاظت از محيط زيست از اهميت ويژه اي در جوامع بشري برخوردار است و یکی از ابزارهای موثر در این مسیر، می تواند بهره‌گيري از خدمات شركت هاي بازرسي باشد.

 

اعتبارات، گواهینامه و تاییدیه ها:

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق با الزامات استاندارد 17020 ISO/IEC در زمینه بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک براساس استاندارد ملی ایران به شماره 11000

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق باالزامات استاندارد 17020 ISO/IEC در زمینه بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی براساس استانداردهای عملیات خوب کشاورزی (استاندارد ملی 14881)

فعالیت ها و خدمـات قابل ارائه:

 • بازرسی فرآیند کاشت، داشت، برداشت و بازاررسانی محصولات کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 11000 (الزامات تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاررسانی مواد غذایی ارگانیک) و ارائه گواهینامه
 • بازرسی فرآیند تولید محصولات کشاورزی بر اساس استانداردهای عملیات خوب کشاورزی (IRAN G.A.P) و ارائه گواهینامه مربوطه
 • ارائه خدمات بازرسی و گواهینامه انطباق بر اساس آیین نامه “کاربرد علامت استاندارد” و استاندارد های ملی در خصوص محصولات غذایی و کشاورزی
 • ارائه خدمات بازرسی و گواهی مطابق با استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد ایران، “مرز بیشینه مانده آفت کش ها (سبزی های غده ای و ریشه ای، صیفی جات، غلات) ” ، “تعیین باقیمانده سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و دامی” و دیگر استانداردها و صدور گواهینامه انطباق (AS)

 

مراحـل صـدور گواهینــامـه:

کنترل:

در فرآیند بازرسی اولین اقدام،کنترل مدارک و مستندات پروژه مورد درخواست می‌باشد.

اجرای بازرسی  هر پروژه تنها پس از ارسال و ثبت کلیه مستندات الزامی به واحد فنی شرکت بازرسی سروش ناظران ارم امکان­پذیر خواهد بود.

بازرسی

 • بازرسی اولیه: پس از مراحل درخواست، دریافت مدارک و کنترل مستندات پروژه‌ی مورد نظر، زمان بازرسی تعیین و اعلام می‌گردد و سپس تیم بازرسی از محل پروژه بازرسی نموده و انطباق یا عدم انطباق‌های موجود را ثبت می‌نمایند.

 

 • بازرسی سالیانه ادواری: این روش طبق برنامه پیش بینی شده (زمانبندی بازرسی) در هر سال درخصوص تمدید گواهینامه‌های بازرسی و نیز تحلیل‌ها و بررسی‌های مربوطه انجام می‌گیرد.
 • بازرسی‌های سرزده و تصادفی (بدون اطلاع): در این نوع بازرسی زمان معین مطرح نیست و در مورد موضوع‌های مشخص ارجاعی و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه (از جمله شکایات از ﭘـﺮوژه‌ي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه‌ي ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك و … مربوط به محصولات تولیدی دارای گواهینامه، بدون اطلاع قبلی به تولیدکننده و یا شرکت تولیدی انجام می پذیرد.

آنالیز:

بازرسان پس از نمونه‌برداری ، “فرم ارسال نمونه و درخواست آزمایش” را تکمیل و همراه نمونه‌‌های مورد بازرسی (مربوط به پروژه مورد نظر) به واحد آزمایشگاه (داری گواهینامه معتبر 17065 ISO/IEC) ارسال می‌نمایند.

ارزیابی:

ارزيابي به تجزيه و تحليل بازده و هزينه پروژه پس از اجراي آن مي پردازد. این مرحله در پايان پروژه انجام می‌پذيرد و هدف آن تعيين علل موفقيت يا عدم موفقيت و نیز ثبت انطباق و عدم انطباق‌های پروژه خواهد بود.
این مرحله همانند مرحله‌ی کنترل می‌باشد با این تفاوت که در این مرحله، نتایج بازرسی و آنالیز‌ها بررسی شده و در صورت عدم انطباق دستور رفع آن‎ها صادر و ابلاغ می‌گردد. پس از ارزیابی دوباره و رفع قطعی‌آن‌ها در صورت انطباق تمامی موارد، پرونده تکمیلی به مرحله‌ی صدور گواهینامه ارجاع می‌گردد.

 

 

نمونه برداري آب و خاک و برگ

نمونه برداری از محصول

به منظور بررسی کمیت و کیفیت محصول (میزان باقی مانده سموم، درصد نیترات و نیتریت و…..) در محصول انجام می شود

 

تصمیم‌گیری و صدور گواهینامه:

مرحله تصمیم‌گیری انتخاب راه حل برتر از ميان راه حل هاي موجود می‌باشد. در مرحله تصمیم‌گیری نتایج بدست آمده از مراحل کنترل، بازرسی، آنالیز و ارزیابی را به طور کامل بررسی و تجزیه و تحلیل و در نهایت تصمیم‌گیری و نتایج نهایی را ثبت می‌نمایند.

پس از تصمیم‌گیری، در صورت ارائه تائید نهایی از کارشناسان مربوطه، پرونده به مرحله صدور گواهینامه ارجاع داده می‌گردد.

مرحله صدور گواهینامه آخرین مرحله از فرآیند بازرسی می‌باشد که در این مرحله مدیر صدور گواهینامه پس از بررسی نهایی پروژه، گواهینامه را طبق دستورالعمل و اصول خاصی صادر و در ابتدا به صورت نسخه الکترونیکی ارسال و سپس گواهینامه اصلی صادر و به متقاضی تحویل می‌گردد.

 

 

محاسبات و اعلام هزینه ی بازرسی و اعطای گواهینامه به فاکتورهای متعددی در هر پروژه بستگی دارد از جمله:

 • نوع پروژه (باغی، زراعی، دامداری، واحد فرآوری، صنایع تبدیلی و…)
 • اندازه و حجم پروژه (مساحت زمین، میزان تولید و…)
 • میزان فعالیت های مثبت صورت پذیرفته توسط متقاضی در روند تولید همگام با گواهینامه درخواستی
 • نوع گواهی درخواستی ( مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی ارگانیک، ایران و گلوبال گپ، انطباق و…)
 • هزینه های ایاب و ذهاب جهت بازرسی و نظارت از دفتر مرکزی (بعد مسافتی)
 • مالیات