گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02158

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۷ ۰۶:۲۰:۰۱ +۰۰:۰۰۷ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان حوزه هنری یزد/استان یزد، یزد، خیابان کاشانی، کوچه آزادی شناسه موتورخانه :B1314015413750 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021580384 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/10/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد