« بازرسی موتورخانه ها » ، روشی بسیار سودمند ، کم هزینه و زود بازده برای عارضه یابی ، کتهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده محیط زیست در بخش ساختمان است بیش از یک دهه از زمانی که برای اولین بار ایده اولیه بازرسی موتورخانه ها در این شرکت شکل گرفت می گذرد .

از آن زمان تاکنون مطالعات ، آزمایش ها و پروژه های علمی متعددی روی این موضوع انجام شده و این ایده در میادین مختلف علمی و عملی محک خورده و به مرور تکامل یافته است ؛ به گونه ای که امروز دستور العمل بازرسی موتورخانه ها در قالب یک استاندارد ملی مهم به شماره ISIRI 16000 تدوین شده است .

در حال حاضر 34% مصرف سوخت کشور به ساختمان های خانگی ، تجاری ، اداری و عمومی اختصاص دارد که برزگترین بخش مصرف کننده انرژی نهایی در کشور ماست. با رشد جمعیت و رشد فراینده مصرف انرژی در این بخش (در حدود 10 در صد ) نگرانی های جدی از بابت تهدید آینده ذخایر انرژی و سلامتی و محیط زیست کشور وجود دارد و لزوم بیش از پیش مصرف بهینه انرژی را نمایان می سازد .