آرشیو ماهانه: بهمن ۱۴۰۲

صفحه اصلی/2024/ژانویه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01018

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۵۹:۵۹ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک توسعه صادرات/استانکهکیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار چمران شناسه موتورخانه :B3 16004827655 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010180020 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/06/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB00004

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۴۰:۳۳ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان شهرداری منطقه 5 شیراز/استان فارس، شیراز، بلوار رحمت، روبه روی بوستان سعدی شناسه موتورخانه :B13508552397 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000040003 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/10/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB00002

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۳۷:۳۰ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان فرهنگسرای شهرداری منطقه 7 شیراز/استان فارس، شیراز، بلوار اتحاد، بوستان شهروند شناسه موتورخانه :C115142389975 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000020002 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB00001

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۳۴:۴۴ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان شهرداری منطقه 7 شیراز/استان فارس، شیراز، میدان ابونصر، شهرداری منطقه 7 شیراز شناسه موتورخانه :B135091815207 شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000010001 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01094

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان الحاقی و آموزش/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-6 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010940083 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01093

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۰۶:۳۴ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان آشپزخانه و سلف سرویس دانشگاه/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-5 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010930082 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01092

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۰۴:۱۵ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان خوابگاه ولایت و گلستان پسران/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-4 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010920081 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01091

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۰۲:۲۳ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان خوابگاه دخترانه زینبیه 3/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-3 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010910080 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01090

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۱۰:۰۰:۳۵ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان خوابگاه دخترانه زینبیه 2/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-2 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010900079 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01089

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۸ ۰۹:۵۸:۴۱ +۰۰:۰۰۸ام بهمن, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمانخوابگاه دخترانه زینبیه 1/استان فارس، فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا شناسه موتورخانه :A8 5004278421-1 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB010890078 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/09/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir