آرشیو ماهانه: فروردین ۱۴۰۲

برچسب انرژی ساختمان FE02002

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۴۲:۴۹ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: استان کرمان، شهرکرمان، بلوار جمهوری بعد از 20 متری نادر نسبت انرژی ساختمان: 5/1 رده ی انرژی: F شماره برچسب: SNE02FE020020202  

برچسب انرژی ساختمان FE02001

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۳۹:۳۶ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره کل دامپزشکی استان فارس نوع ساختمان:اداری آدرس: استان فارس، شیراز، نبش خیابان مشیر غربی نسبت انرژی ساختمان: 3/5 رده ی انرژی: D شماره برچسب: SNE02FE020010201  

برچسب انرژی ساختمان FE02003

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۳۶:۳۹ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره کل امور عشایر استان فارس نوع ساختمان:اداری آدرس:فارس، شیراز، نبش خیابان فلسطین و هدایت نسبت انرژی ساختمان: 4/4 رده ی انرژی: E شماره برچسب: SNE02FE020030199  

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir