نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، جهرم ، خیابان 22 بهمن ، روبه روی فرمانداری

شناسه موتورخانه : B135091911606

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010100013

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/01

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد