نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، استهبان ، کمیته امداد امام خمینی شهرستان استهبان

شناسه موتورخانه : B135023348294

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010130016

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد