نام ساختمان و آدرس :موتورخانه بانک سپه ساختمان مدیریت شماره یک شیراز/استان فارس، شیراز، خیابان کریم خان زند، نبش کوچه 48

شناسه موتورخانه :B3 5070974123

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021560386

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/12/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد