نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک توسعه صادرات/استانکهکیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار چمران

شناسه موتورخانه :B3 16004827655

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010180020

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/06/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد