نام ساختمان و آدرس : فرهنگسرای شهرداری منطقه 7 / شیراز ، بلوار اتحاد ، بوستان شهروند

شناسه موتورخانه : C115142389975

شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000020002

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد