نام ساختمان و آدرس : مرکز آموزش بانک کشاورزی شیراز/ استات فارس،شیراز، خیابان قصردشت، جنب مرکز مخابرات ولی عصر، مرکز آموزش بانک کشاورزی

شناسه موتورخانه :B3 6149758235

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010580089

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/08/25

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد