نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی منطقه 2 شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار دانش آموز، کوچه 17، کمیته امداد امام خمینی( ساختمان قدیم)

شناسه موتورخانه :B135052275881-2

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010460087

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد