نام ساختمان و آدرس :  بیمارستان نبی اکرم / خنج ، بلوار خاتم الانبیا

شناسه موتورخانه : A2 5083417089

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010010007

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/03/18

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد