موتورخانه

صفحه اصلی/موتورخانه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03003

توسط |۱۴۰۳-۱-۲۰ ۰۷:۲۸:۵۶ +۰۰:۰۰۲۰ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شهدای گرگان/استان گلستان، گرگان، جاده گرگان به آق قلا، بعد از روستای محمدآباد شناسه موتورخانه :C3 25011834128-2 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030030431 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03002

توسط |۱۴۰۳-۱-۲۰ ۰۷:۲۷:۱۹ +۰۰:۰۰۲۰ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهدای گرگان/استان گلستان، گرگان، جاده گرگان به آق قلا، بعد از روستای محمدآباد شناسه موتورخانه :C3 25011834128-1 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030020430 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB03001

توسط |۱۴۰۳-۱-۲۰ ۰۷:۲۴:۴۶ +۰۰:۰۰۲۰ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره کل نوسازی مدارس گرگان/استان گلستان، گرگان، فلکه بسیج، سایت اداری، روبه روی اداره کل تعاون شناسه موتورخانه :B1325012633066 شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030010429 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/19 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02189

توسط |۱۴۰۳-۱-۲۰ ۰۷:۲۱:۲۳ +۰۰:۰۰۲۰ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اصلی بیمارستان دکتر خدادوست/استان فارس، شیراز، نبش خیابان ستارخان شناسه موتورخانه :A2 5067506887-1 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021890427 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02190

توسط |۱۴۰۳-۱-۲۰ ۰۷:۱۹:۱۰ +۰۰:۰۰۲۰ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اطفال بیمارستان دکتر خدادوست/استان فارس، شیراز، نبش خیابان ستارخان شناسه موتورخانه :A2 5067506887-2 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021900428 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/15 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02161

توسط |۱۴۰۳-۱-۱۵ ۱۱:۴۹:۴۷ +۰۰:۰۰۱۵ام فروردین, ۱۴۰۳|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی یاسوج/استان کهکیلویه و بویراحمد، یاسوج، خیابان امام خمینی، روبه روی گلستان یکم شناسه موتورخانه :B1316011964035 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021610426 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1403/01/07 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02157

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۸:۰۱ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مدیریت اداره کل منابع طبیعی گیلان/استان گیلان، رشت، کیلومتر یک جاده تهران شناسه موتورخانه :B1310053308151-2 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021570425 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02170

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۵:۰۲ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان معاونت برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی گیلان/استان گیلان، رشت، کیلومتر یک جاده تهران شناسه موتورخانه :B1310053308151-1 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021700424 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/24 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02069

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۱:۲۲ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان کلینیک تخصصی بیمارستان انصاری رودسر/استان گیلان، رودسر، خیابان شهدا شناسه موتورخانه :B7 10115598497 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020690418 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02166

توسط |۱۴۰۲-۱۲-۲۴ ۱۸:۳۸:۰۱ +۰۰:۰۰۲۴ام اسفند, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان مرکز جامع سلامت چالکسر/استان گیلان، چالکسر شناسه موتورخانه :B7 10097059127 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021660423 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/12/23 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir