شهربازی

صفحه اصلی/شهربازی

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01002

توسط |۱۴۰۱-۳-۹ ۰۵:۰۷:۲۲ +۰۰:۰۰۹ام خرداد, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک فضیلت نام بهره بردار : مرتضی راستی شولی بارکد وسیله : 76464 محل بوستان : فارس - بلوار مدرس - بلوار فضیلت - پارک فضیلت شماره گواهینامه : SNE01FA010020005 تاریخ صدور : 1401/03/05 تاریخ اعتبار : 1402/02/05

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01003

توسط |۱۴۰۱-۳-۳ ۰۵:۲۹:۴۷ +۰۰:۰۰۳ام خرداد, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک کوهپایه نام بهره بردار : محسن اسدی بارکد وسیله : 54820 محل بوستان : فارس - شهرستان فراشبند - شهر نوجین شماره گواهینامه : SNE01FA010030004 تاریخ صدور : 1401/01/22 تاریخ اعتبار : 1402/01/22

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه ۰۱۰۰۵

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۹:۱۲:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان :پارک ساحلی نام بهره بردار : محمدنوروزی بارکد وسیله : 63138 محل بوستان : شیراز ، بلوار تخت جمشید ، خیابان شهرداری شماره گواهینامه : SNE01FA010050003 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1402/02/01

مجوز بهره برداری سالیانه ۰۱۰۰۶

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۲۳:۴۸ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : مجتمع 5000 واحدی نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی بارکد وسیله : 19817 محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد خیابان لادن ، خیابان لاله شماره گواهینامه : SNE01FA010060002 تاریخ صدور :1401/02/21 تاریخ اعتبار : 1402/01/06  

مجوز بهره برداری سالیانه FA01004

توسط |۱۴۰۱-۲-۱۸ ۰۵:۰۰:۰۳ +۰۰:۰۰۱۸ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام متقاضی / بهره بردار : احمد حسینی شماره گواهینامه : SNE01FA010040001 نام زمین : شهربازی ستاره آدرس محل بازرسی : شیراز شهربازی مجتمع ستاره فارس تاریخ صدور : 1401/01/16 اعتبار یکسال پس از تاریخ  

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir