شهربازی

صفحه اصلی/شهربازی

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01039

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۵:۰۹:۲۱ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان باب انار خفر نام بهره بردار : سید حسام الدین حسینی بارکد وسیله :  27614 محل بوستان : فارس، شهرستان خفر، شهر باب انار، بوستان غدیر شماره گواهینامه : SNE01FA010390039 تاریخ صدور : 1402/05/25 تاریخ اعتبار : 1403/04/16

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01041

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۵۵:۱۹ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان حدیث نام بهره بردار : محمدحسین زارع بارکد وسیله :  10640 محل بوستان : فارس، شیراز، بوستان حدیث شماره گواهینامه : SNE01FA010410041 تاریخ صدور : 1401/12/25 تاریخ اعتبار : 1402/12/13

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01042

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۵۷:۲۵ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک بازی حاشیه ای نام بهره بردار : مهدی مهاجر بارکد وسیله :  3874-7318-7319-3877-6760 محل بوستان : فارس، لارستان، پارک بازی حاشیه ای شماره گواهینامه : SNE01FA010420042 تاریخ صدور : 1401/12/25 تاریخ اعتبار : 1402/12/13

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01043

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۵۸:۱۳ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک بازی محله ای نام بهره بردار : نادر شکور بارکد وسیله :  21026-79802 محل بوستان : فارس، فراشبند، پارک محله ای روبه روی پمپ بنزین قدیم شماره گواهینامه : SNE01FA010430043 تاریخ صدور : 1401/12/25 تاریخ اعتبار : 1402/102/17

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01044

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۵۹:۲۰ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی نام بهره بردار : غلامحسین نوروزی بارکد وسیله :  72716 محل بوستان : فارس، سروستان، پارک آزادی سروستان شماره گواهینامه : SNE01FA010440044 تاریخ صدور : 1401/12/28 تاریخ اعتبار : 1402/12/26

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01045

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۵:۰۰:۰۵ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : شهربازی خلیج فارس(ایران لند) نام بهره بردار : احمد حسینی بارکد وسیله :  3662-3664-3668-3671-3672-3673-9056-19060 محل بوستان : فارس، شیراز، روبه روی شهرک گلستان، مجتمع خلیج فارس شماره گواهینامه : SNE01FA010450045 تاریخ صدور : 1401/12/28 تاریخ اعتبار : 1402/12/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA02046

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۳۲:۱۴ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان شقایق نام بهره بردار : پوریا عبادی بارکد وسیله :  3546 محل بوستان : فارس، شیراز،باهنر جنوبی، بوستان شقایق شماره گواهینامه : SNE02FA020460046 تاریخ صدور : 1402/02/09 تاریخ اعتبار : 1403/02/07

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA02050

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۲۹:۴۲ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان جمالی نام بهره بردار : حسین پریزن بارکد وسیله :  21814 محل بوستان : فارس، شهرستان استهبان، بوستان جمالی شماره گواهینامه : SNE02FA020500050 تاریخ صدور : 1402/05/18 تاریخ اعتبار : 1403/03/12

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA02052

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۲۶:۵۵ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : فلکه چمران نام بهره بردار : حسین علی نژاد بارکد وسیله :  37764 محل بوستان : فارس، جهرم، شهربازی بوستان فلکه جهرم شماره گواهینامه : SNE02FA020520052 تاریخ صدور : 1402/02/04 تاریخ اعتبار : 1403/01/18

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA02054

توسط |۱۴۰۲-۱۱-۴ ۰۴:۲۳:۵۱ +۰۰:۰۰۴ام بهمن, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان کوهپایه نام بهره بردار : محمد ستایشگر بارکد وسیله :  72716 محل بوستان : فارس، شیراز، شهرک فرزانگان، بوستان کوهپایه شماره گواهینامه : SNE02FA020540054 تاریخ صدور : 1402/02/10 تاریخ اعتبار : 1403/02/07

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir