شهربازی

صفحه اصلی/شهربازی

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01024

توسط |۱۴۰۱-۸-۱۸ ۰۹:۵۵:۱۵ +۰۰:۰۰۱۸ام آبان, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان  شهیدان جمال زاده   ( 2009 ) نام بهره بردار : مریم نام آور زنگنه ( 7830 ) بارکد وسیله : 69688 محل بوستان : فارس ، شهرستان فسا ، خیابان شهیدان اشرافی شماره گواهینامه : SNE01FA010240024 تاریخ صدور : 1401/06/09 تاریخ اعتبار : 1402/05/14

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01023

توسط |۱۴۰۱-۸-۱۸ ۰۹:۵۳:۲۸ +۰۰:۰۰۱۸ام آبان, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان  شهیدان جمال زاده   ( 2009 ) نام بهره بردار : مریم نام آور زنگنه ( 7830 ) بارکد وسیله : 27749 و 69528 محل بوستان : فارس ، شهرستان فسا ، خیابان شهیدان اشرافی شماره گواهینامه : SNE01FA010230023 تاریخ صدور : 1401/06/09 تاریخ اعتبار : 1402/05/14

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01028

توسط |۱۴۰۱-۷-۲۶ ۰۴:۴۹:۱۲ +۰۰:۰۰۲۶ام مهر, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان کودک  ( 445 ) نام بهره بردار : محمدحسین عدالت جو ( 8838 ) بارکد وسیله : 66632 محل بوستان : فارس ، شهرستان داراب ، پارک کودک شماره گواهینامه : SNE01FA010280028 تاریخ صدور : 1401/07/24 تاریخ اعتبار : 1402/07/14

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01026

توسط |۱۴۰۱-۶-۱۷ ۰۵:۰۵:۰۷ +۰۰:۰۰۱۷ام شهریور, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان کوهپایه ( 454 ) نام بهره بردار : رضا عزیزی( 10906) بارکد وسیله : 79830 محل بوستان : فارس شیراز بوستان کوهپایه شماره گواهینامه : SNE01FA010260026 تاریخ صدور : 1401/06/16 تاریخ اعتبار : 1402/06/13

مجوز بهره برداری سالیانه FA01022

توسط |۱۴۰۱-۶-۹ ۰۵:۲۹:۳۰ +۰۰:۰۰۹ام شهریور, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک جنگلی انقلاب زرقان نام بهره بردار : حسین حسین نیا بارکد وسیله : 12204 محل بوستان : فارس شهرستان زرقان - پارک جنگلی انقلاب زرقان شماره گواهینامه : SNE01FA010220022 تاریخ صدور : 1401/06/06 تاریخ اعتبار : 1402/06/05

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01011

توسط |۱۴۰۱-۶-۵ ۰۸:۳۲:۲۵ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک ایرانی نام بهره بردار : کاظم زارع اسد آبادی بارکد وسیله : 3518 محل بوستان : فارس شیراز خیابان بیست متری امام خمینی شماره گواهینامه : SNE01FA010110009 تاریخ صدور : 1401/04/11 تاریخ اعتبار : 1402/03/20

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه ۰۱۰۱۹

توسط |۱۴۰۱-۶-۲ ۰۹:۳۵:۴۱ +۰۰:۰۰۲ام شهریور, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی نام بهره بردار : حمیدرضا کراری بارکد وسیله : 75700 و 75698 محل بوستان : فارس ، شهرستان کوار ، خیابان اکبر آباد شماره گواهینامه : SNE01FA010190019 تاریخ صدور : 1401/05/23 تاریخ اعتبار : 1402/05/09

مجوز بازرسی اصلی سالیانه ۰۱۰۲۰

توسط |۱۴۰۱-۶-۲ ۰۹:۳۶:۳۳ +۰۰:۰۰۲ام شهریور, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی نام بهره بردار : حمیدرضا کراری بارکد وسیله : 75697 و 75699 محل بوستان : فارس ، شهرستان کوار ، خیابان اکبر آباد شماره گواهینامه : SNE01FA010200020 تاریخ صدور : 1401/05/23 تاریخ اعتبار : 1402/05/09

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01018

توسط |۱۴۰۱-۵-۲۷ ۰۵:۲۰:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام مرداد, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان صبا نام بهره بردار : علی غیبعلی بارکد وسیله : 60033 محل بوستان : فارس ، لارستان ، بوستان صبا جویم شماره گواهینامه : SNE01FA010180018 تاریخ صدور : 1401/05/26 تاریخ اعتبار : 1402/05/03

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FA01021

توسط |۱۴۰۱-۵-۲۷ ۰۵:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰۲۷ام مرداد, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک کودک نام بهره بردار : حسام الدین علیپور بارکد وسیله : 21759 محل بوستان : فارس ،شهرستان داراب ، خیابان شهدا شماره گواهینامه : SNE01FA010210021 تاریخ صدور : 1401/05/26 تاریخ اعتبار : 1402/04/28

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir