سازه بادی

صفحه اصلی/سازه بادی

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01008

توسط |۱۴۰۱-۵-۵ ۰۷:۱۸:۰۷ +۰۰:۰۰۵ام مرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان اندیشه (9569 ) نام بهره بردار : پیمان رجب زاده ( 7372 ) بارکد وسیله : 52180 محل بوستان : فارس ، استهبان ، شهرک غدیر ، بوستان اندیشه شماره گواهینامه : SNE01FI010080047 تاریخ صدور : 1401/05/05 تاریخ اعتبار : 1402/04/26

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01007

توسط |۱۴۰۱-۵-۲ ۰۷:۵۱:۵۶ +۰۰:۰۰۲ام مرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک انتظار 2 (474 ) نام بهره بردار : امین صابریان ( 5251 ) بارکد وسیله : 34378 محل بوستان : فارس . شیراز . بلوار دکتر حسابی ، ابتدای ورودی شهرک گلستان شماره گواهینامه : SNE01FI010070046 تاریخ صدور : 1401/05/02 تاریخ اعتبار : 1402/04/29

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01006

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۶ ۰۷:۱۶:۲۱ +۰۰:۰۰۲۶ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک حاشیه ای دارابگرد ( 11936 ) نام بهره بردار : علیرضا علی پور ( 8504 ) بارکد وسیله : 64220 محل بوستان : فارس ، داراب ، بلوار دانشگاه ، پارک حاشیه ای دارابگرد شماره گواهینامه : SNE01FI010060045 تاریخ صدور : 1401/03/26 تاریخ اعتبار : 1402/03/22

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01003

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۵ ۰۴:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰۲۵ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان پارک شهر ( 440 ) نام بهره بردار : امین حکمت خو ( 2031 ) بارکد وسیله : 13556 محل بوستان : فارس ، آباده ، پارک شهر آباده شماره گواهینامه : SNE01FI010030044 تاریخ صدور : 1401/03/24 تاریخ اعتبار : 1402/03/13

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01001

توسط |۱۴۰۱-۳-۳ ۰۴:۳۷:۴۴ +۰۰:۰۰۳ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی ( 468 ) نام بهره بردار : یحیی فاطمی ( 616 ) بارکد وسیله : 20673 محل بوستان : شهرستان خرامه ، بوستان آزادی شماره گواهینامه : SNE01FI010010044 تاریخ صدور : 1401/03/01 تاریخ اعتبار : 1402/02/30

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01004

توسط |۱۴۰۱-۲-۳۱ ۰۹:۰۷:۳۱ +۰۰:۰۰۳۱ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان رضوی ( 449 ) نام بهره بردار : علی اکبر توکلیان ( 9416 ) بارکد وسیله : 69244 محل بوستان : شیراز ، بلوار ابونصر شرقی شماره گواهینامه : SNE01FI010040043 تاریخ صدور : 1401/02/31 تاریخ اعتبار : 1402/02/26

مجوز بهره برداری سالیانه FI01002

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۸:۳۰ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان ساحلی ( 11561 ) نام بهره بردار : محمدنوروزی ( 8422 ) بارکد وسیله : 63138 محل بوستان : شیراز ، خیابان حاشیه شهرداری شماره گواهینامه : SNE01FI010020042 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1402/02/05

مجوز بهره برداری سالیانه FI00001

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان 5000 واحدی گلدشت معالی آباد  (12943) نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی ( 9392) بارکد وسیله : 71377 و 71378 و 71379 محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد شماره گواهینامه : SNE01FI000010041 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1401/12/28

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir