سازه بادی

صفحه اصلی/سازه بادی

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01012

توسط |۱۴۰۱-۶-۱۵ ۰۷:۲۳:۱۹ +۰۰:۰۰۱۵ام شهریور, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان معلم ( 457 ) نام بهره بردار : عبداله رجایی  ( 9447 ) بارکد وسیله : 70648 محل بوستان : فارس ، شیراز ، میدان معلم شماره گواهینامه : SNE01FI010120051 تاریخ صدور : 1401/06/15 تاریخ اعتبار : 1402/06/14

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01005

توسط |۱۴۰۱-۶-۵ ۱۰:۰۴:۰۴ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان جمال زاده ( 2009 ) نام بهره بردار : مریم نام آور زنگنه  ( 7830 ) بارکد وسیله : 69526 محل بوستان : فارس ،فسا ، خیابان شهیدان اشرافی ، بوستان شهید جمال زاده شماره گواهینامه : SNE01FI010050050 تاریخ صدور : 1401/06/05 تاریخ اعتبار : 1402/05/13

گواهینامه بازرسی سالیانه FI00003

توسط |۱۴۰۱-۶-۵ ۰۸:۵۴:۴۵ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی ( 11147 ) نام بهره بردار : حمیدرضا کراری  ( 1534 ) بارکد وسیله : 75650 محل بوستان : فارس ،کوار ، خیابان اکبرآباد ، بوستان آزادی شماره گواهینامه : SNE01FI000030049 تاریخ صدور : 1401/06/05 تاریخ اعتبار : 1402/05/29

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01009

توسط |۱۴۰۱-۵-۲۹ ۰۸:۳۱:۲۷ +۰۰:۰۰۲۹ام مرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان کودک گل نرگس ( 12046 ) نام بهره بردار : محمد نام آور  ( 5754 ) بارکد وسیله : 65080 محل بوستان : فارس ،شیراز ، بلوار میرازی شیرازی شرقی ، نبش کوچه 23 ، مجتمع فرهنگی تفریحی باغ گل نرگس شماره گواهینامه : SNE01FI010090048 تاریخ صدور : 1401/05/29 تاریخ اعتبار : [...]

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01008

توسط |۱۴۰۱-۵-۵ ۰۷:۱۸:۰۷ +۰۰:۰۰۵ام مرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان اندیشه (9569 ) نام بهره بردار : پیمان رجب زاده ( 7372 ) بارکد وسیله : 52180 محل بوستان : فارس ، استهبان ، شهرک غدیر ، بوستان اندیشه شماره گواهینامه : SNE01FI010080047 تاریخ صدور : 1401/05/05 تاریخ اعتبار : 1402/04/26

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01007

توسط |۱۴۰۱-۵-۲ ۰۷:۵۱:۵۶ +۰۰:۰۰۲ام مرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک انتظار 2 (474 ) نام بهره بردار : امین صابریان ( 5251 ) بارکد وسیله : 34378 محل بوستان : فارس . شیراز . بلوار دکتر حسابی ، ابتدای ورودی شهرک گلستان شماره گواهینامه : SNE01FI010070046 تاریخ صدور : 1401/05/02 تاریخ اعتبار : 1402/04/29

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01006

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۶ ۰۷:۱۶:۲۱ +۰۰:۰۰۲۶ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک حاشیه ای دارابگرد ( 11936 ) نام بهره بردار : علیرضا علی پور ( 8504 ) بارکد وسیله : 64220 محل بوستان : فارس ، داراب ، بلوار دانشگاه ، پارک حاشیه ای دارابگرد شماره گواهینامه : SNE01FI010060045 تاریخ صدور : 1401/03/26 تاریخ اعتبار : 1402/03/22

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01003

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۵ ۰۴:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰۲۵ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان پارک شهر ( 440 ) نام بهره بردار : امین حکمت خو ( 2031 ) بارکد وسیله : 13556 محل بوستان : فارس ، آباده ، پارک شهر آباده شماره گواهینامه : SNE01FI010030044 تاریخ صدور : 1401/03/24 تاریخ اعتبار : 1402/03/13

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01001

توسط |۱۴۰۱-۳-۳ ۰۴:۳۷:۴۴ +۰۰:۰۰۳ام خرداد, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان آزادی ( 468 ) نام بهره بردار : یحیی فاطمی ( 616 ) بارکد وسیله : 20673 محل بوستان : شهرستان خرامه ، بوستان آزادی شماره گواهینامه : SNE01FI010010044 تاریخ صدور : 1401/03/01 تاریخ اعتبار : 1402/02/30

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir