برچسب انرژی ساختمان

صفحه اصلی/برچسب انرژی ساختمان

برچسب انرژی ساختمان FE02067

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۸ ۰۹:۱۶:۲۷ +۰۰:۰۰۱۸ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداری واحد آموزش اداره گاز کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: کرمان، خیابان پروین اعتصامی غربی، سمت چپ، کوچه اول ساختمان اداری واحد آموزش اداره گاز کرمان نسبت انرژی ساختمان: R=6.57 رده ی انرژی: برچسب انرژی تعلق نمیگیرد. شماره برچسب: SNE-02-FE02067-0322

برچسب انرژی ساختمان FE02066

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۱ ۰۷:۰۹:۱۴ +۰۰:۰۰۱۱ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان ناحیه دو اداره گاز کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: کرمان، خیابان 24 آذر، بعد از پنج راه، مقابل کوچه 29، ساختمان ناحیه دو اداره گاز نسبت انرژی ساختمان: R=4.7 رده ی انرژی: F شماره برچسب: SNE-02-FE02066-0321

برچسب انرژی ساختمان FE02065

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۱ ۰۷:۰۶:۲۴ +۰۰:۰۰۱۱ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان ناحیه یک اداره گاز کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: کرمان، سه راه سیلو، مقابل دانشکده فنی و  حرفه ای شهید دادبین، ساختمان ناحیه یک اداره گاز نسبت انرژی ساختمان: R=5.6 رده ی انرژی: G شماره برچسب: SNE-02-FE02065-0320

برچسب انرژی ساختمان FE02064

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۱ ۰۷:۰۲:۵۲ +۰۰:۰۰۱۱ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان مرکزی(ستاد) اداره گاز کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: کرمان، بلوار 22 بهمن، ساختمان مرکزی(ستاد) اداره گاز نسبت انرژی ساختمان: R=10.7 رده ی انرژی: برچسب انرژی تعلق نمیگیرد شماره برچسب: SNE-02-FE02064-0319

برچسب انرژی ساختمان FE02063

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۱ ۰۶:۵۹:۱۵ +۰۰:۰۰۱۱ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان: ساختمان منطقه 3 کمیته امداد شیراز نوع ساختمان:اداری آدرس: شیراز، بلوار صلح، نبش چهارراه نبی اکرم، ساختمان منطقه 3 کمیته امداد نسبت انرژی ساختمان: R=3.48 رده ی انرژی: D شماره برچسب: SNE-02-FE02063-0318

برچسب انرژی ساختمان FE02063

توسط |۱۴۰۲-۹-۱۱ ۰۶:۵۸:۳۲ +۰۰:۰۰۱۱ام آذر, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان: ساختمان منطقه 2 کمیته امداد شیراز نوع ساختمان:اداری آدرس: شیراز، خیابان دانش آموز، کوچه 17، ساختمان اداری منطقه 2 کمیته امداد شیراز نسبت انرژی ساختمان: R=2.8 رده ی انرژی: c شماره برچسب: SNE-02-FE02062-0317  

برچسب انرژی ساختمان FE02002

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۴۲:۴۹ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان نوع ساختمان:اداری آدرس: استان کرمان، شهرکرمان، بلوار جمهوری بعد از 20 متری نادر نسبت انرژی ساختمان: 5/1 رده ی انرژی: F شماره برچسب: SNE02FE020020202  

برچسب انرژی ساختمان FE02001

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۳۹:۳۶ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره کل دامپزشکی استان فارس نوع ساختمان:اداری آدرس: استان فارس، شیراز، نبش خیابان مشیر غربی نسبت انرژی ساختمان: 3/5 رده ی انرژی: D شماره برچسب: SNE02FE020010201  

برچسب انرژی ساختمان FE02003

توسط |۱۴۰۲-۱-۲۸ ۰۹:۳۶:۳۹ +۰۰:۰۰۲۸ام فروردین, ۱۴۰۲|برچسب انرژی ساختمان دسته بندی ها|

نام ساختمان:ساختمان اداره کل امور عشایر استان فارس نوع ساختمان:اداری آدرس:فارس، شیراز، نبش خیابان فلسطین و هدایت نسبت انرژی ساختمان: 4/4 رده ی انرژی: E شماره برچسب: SNE02FE020030199  

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir