نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداره کل استاندارد کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج ، بلوار آیت الله مطهری ، انتهای بلوار استاندارد

شناسه موتورخانه : B1316009129506

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000050004

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/12/24

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد