گواهینامه آزمون جذب ضربه

صفحه اصلی/گواهینامه آزمون جذب ضربه

آزمون جذب ضربه ( HIC ) شماره پرونده۰۱۰۰۴

توسط |۱۴۰۱-۵-۳۰ ۰۶:۵۱:۰۵ +۰۰:۰۰۳۰ام مرداد, ۱۴۰۱|گواهینامه آزمون جذب ضربه دسته بندی ها|

نام متقاضی : مهد کودک جوانه ها ( خانم آزیتا شفیعی )  شماره گواهینامه : SNE01FH010040150 ارتفاع بحرانی : 163 تاریخ صدور : 1401/05/30 اعتبار یکسال پس از تاریخ

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir