نام ساختمان و آدرس : ساختمان شهرداری منطقه 7 / شیراز ، میدان ابونصر ، شهرداری منطقه 7 شیراز

شناسه موتورخانه : B135091815207

شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000010001

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/11/16

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد