سازه بادی

صفحه اصلی/سازه بادی

گواهینامه بازرسی سالیانه FI01004

توسط |۱۴۰۱-۲-۳۱ ۰۹:۰۷:۳۱ +۰۰:۰۰۳۱ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان رضوی ( 449 ) نام بهره بردار : علی اکبر توکلیان ( 9416 ) بارکد وسیله : 69244 محل بوستان : شیراز ، بلوار ابونصر شرقی شماره گواهینامه : SNE01FI010040043 تاریخ صدور : 1401/02/31 تاریخ اعتبار : 1402/02/26

مجوز بهره برداری سالیانه FI01002

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۸:۳۰ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان ساحلی ( 11561 ) نام بهره بردار : محمدنوروزی ( 8422 ) بارکد وسیله : 63138 محل بوستان : شیراز ، خیابان حاشیه شهرداری شماره گواهینامه : SNE01FI010020042 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1402/02/05

مجوز بهره برداری سالیانه FI00001

توسط |۱۴۰۱-۲-۲۷ ۰۸:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰۲۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|سازه بادی دسته بندی ها|

نام بوستان : بوستان 5000 واحدی گلدشت معالی آباد  (12943) نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی ( 9392) بارکد وسیله : 71377 و 71378 و 71379 محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد شماره گواهینامه : SNE01FI000010041 تاریخ صدور : 1401/02/27 تاریخ اعتبار : 1401/12/28

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir